Om oss


Initiativtaker er Bjørn Skare som fikk Parkinson diagnosen i august 2015. 


Skare har lang erfaring som næringslivsleder i Norge og USA, både som adm. direktør og styreleder i en rekke bedrifter. Formålet med dette prosjektet er å bruke kjøpskraften fra de med Parkinson diagnosen til å generere midler til både å forbedre tilbudene til de som lever med Parkinson diagnosen idag, men også for de som får diagnosen i fremtiden.  Målet er at dette prosjektet i en 5 årsperiode fra 2022 skal generere MNOK 20 i frie midler som skal fordeles mellom Norges Parkinsnforbund med 40%, 40% til lokal lagene i Norges Parkinsonforbund og 20% til salg/markedsføring/administrasjon.


Lederne av Oslo Syd Parkinsonforening, Renny  Amundsen, og lederen av Oslo Nord Parkinsonforening, Edgar Valdmanis, har vært til stor hjelp i oppstartsfasen.


Andre gode støttespillere er:

Thore Pettersen

Ann-Helen Johnsen

Jan Kirsebom

Turid Svendsen

Bjørn Strøm

Einar Evje


Prosjektet har opprettet et samarbeidsforum mellom Norges Parkinsonforbund. Deltakere i dette samarbeidsforum er:

Britt Inger Skaanes, General sekretær

Pål-Christian Roland, Nestleder forbundsstyret

Bjørn Skare

Vår historie


Formålet er å finne kreative måter å bruke kjøpskraften fra alle med Parkinsondiagnosen til å skaffe økonomiske midller till å forbedre livene til de med diagnosen. 


Det startet med en vurdering av økonomien til formålet med å selge elektrisk strøm til alle hjem med parkinsonister.  Vi forhandlet frem en attraktiv løsning med et norsk strømselskap hvor vi kunne generere kr 500,- per abonnement.  Etter å ha vurdert prosjektet nøye, konkluderte initiativ takerne at det er såpass stor misnøye med strømbransjen hos konsumentene at sjansen for negative reaksjoner hos Parkinsonister var for stor. 


Fellles for alle Parkinsonister er medium til høyt medisinforbruk.  Etter å ha anlysert forbruket for medisiner, ble konklusjonen at dette kunne være et lønnsomt prosjekt.  De med lavt medisinforbruk har et årsforbruk på ca kr 10,000. De med middels bruk av medisiner bruker medikamenter for ca kr 35,000 årlig.Ambisjonen be satt på ca 2,500 brukere av denne løsningen iløpet av 5 år som skal generere ca MNOK 20 til formålet.


Løsningen ble først benyttet i april 2020   av 12 personer som var aktive i Rock Steady Boxing Oslo.  Det fungerte bra og i september 2020 ble det rekruttert ca 15 nye brukere.  Ved utgangen av 2020 var  det 40 brukere av løsningen.  i desember 2021 ligger det an til å være ca 100 brukere av løsningen.  Akkumulert ved desember 2021 vil ordningen ha generert ca kr 100,000 til Parkinson formålet.


November 2021 ble det inngått en avtale Norges Parkinsonforbund hvor hovedformålet er felles markedsføring av prosjektet.  Avtalt fordeling av inntektene fra prosjektet er 40% til Norges Parkinsonforbund, 40% lokallforeningene til brukerne og 20% til markedsføring/salg/administrasjon